Institut za književnost

Details
Published on Saturday, 19 March 2011 00:05
Hits: 5419

O institutu

Institut za književnost organizaciona je jedinica Centra za naučnoistraživački rad i stručne aktivnosti Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i – nakon gašenja nekadašnjeg Instituta za književnost u Sarajevu, koji je kao republička naučnoistraživačka ustanova u oblasti nauke o književnosti djelovao neprekidno od 1966. do 1992. godine – trenutno je jedina naučnoistraživačka ustanova ove vrste u našem neposrednom akademskom kontekstu.

 


 

Sjedište: Franje Račkog 1, 71.000 Sarajevo, BiH

Telefon: 00387 33 253 290

Telefaks:00387 33 667 873

Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ustanovljen: 2013

Voditelj instituta: dr. Sanjin Kodrić, vanredni profesor

 


Program

Temeljna zadaća Instituta jeste istraživački rad u oblasti nauke o književnosti na institucionalno organiziran i sistemski način, i to kako u području književnosti BiH / književnosti naroda BiH, tako i u području stranih književnosti / književnosti na stranim jezicima – arapskom, engleskom, francuskom, grčkom, italijanskom, latinskom, njemačkom, perzijskom, ruskom (i drugim slavenskim jezicima), španskom, turskom…, kao i pratećih književnonaučnih disciplina, uključujući i komparativnoknjiževna proučavanja. Naučnoistraživački rad Instituta ostvaruje se putem naučnoistraživačkih projekata, koje Institut realizira samostalno ili u saradnji s drugim odgovarajućim ustanovama u zemlji i inostranstvu. Svojim naučnoistraživačkim radom Institut predstavlja književnonaučnu bazu Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, a u naučnoistraživačkim projektima Instituta učestvuju članovi akademskog osoblja Fakulteta iz odgovarajućih oblasti i područja, s mogućnošću angažmana vanjskih saradnika. Uz puno poštivanje prava na autonomiju u naučnoistraživačkom radu, Institut je otvoren za različite naučnoistraživačke predmete i pristupe, kao i za autorska i za timska, odnosno disciplinarna, multi-, inter- i transdisciplinarna naučna istraživanja, a posebno za domaću i međunarodnu naučnoistraživačku saradnju. Naučnoistraživački rad Instituta prati i organizacijanaučnih skupova okruglih stolova, konferencija, kongresa, simpozija i sl., zasebnih ili vezanih za pojedine naučnoistraživačke projekte Instituta, kao i izdavačka djelatnost, organizirana u više izdavačkih linija – časopis Godišnjak (godišnja serijska publikacija Instituta) te edicije Zbornici, Radovi i Posebna izdanja (monografske publikacije Instituta).      

Institut je posvećen i stručnim aktivnostima, posebno onima koje za cilj imaju cjeloživotno obrazovanje i profesionalno usavršavanje nastavnika i profesora književnosti, kao i drugih ciljnih grupa, naročito putem seminara, radionica i drugih obrazovnih programa i programa usavršavanja. S ovim u vezi, Institut je posebno otvoren za saradnju s domaćim osnovnoškolskim i srednjoškolskim te drugim visokoobrazovnim ili naučnoistraživačkim, naučno-stručnim ili stručnim ustanovama, organizacijama i društvima, prosvjetno-pedagoškim zavodima, nadležnim resornim ministarstvima itd., kao i šire, uključujući i ustanove obrazovanja u bosanskohercegovačkoj dijaspori i sl., čime želi dati i doprinos promociji i širenju novih književnonaučnih znanja u našem obrazovnom sistemu, kulturi i društvu.

 


Projekti

 

2012-2013.

"Modeli proučavanja i podučavanja književnosti naroda BiH"

Voditelj: prof. dr. Sanjin Kodrić

Saradnici u projektu:

doc. dr. Edina Murtić

doc. dr. Sead Šemsović  

v. ass. mr. Ena Begović-Sokolija

Projekat finansira: Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke