Forma za prijavu na stranicu

   

Podrška za izdavačku djelatnost

Details

Podrška za izdavačku djelatnost

Namjena podrške za zdavačku djelatnost je da pruži pomoć istraživačima i istraživačkim timovima kod pripreme i objavljivanja rezultata njihovih istraživanja, kod pripreme i objavljivanja izdanja Filozofskog fakulteta u Sarajevu (radova, časopisa, monografija, elektronskih izdanja).

Telefon:  

Telefaks:00387 33 667 873

Email:

Kontakt:

 

   
© ALLROUNDER