Forma za prijavu na stranicu

   

Informatičko-tehnička podrška

Details

Informatičko-tehnička podrška

Namjena informatičko-tehničke podrške je da  pruži pomoć istraživačima i istraživačkim timovima pri  informatičkj obradi podataka relevantnih za njihova istraživanja i istraživačke projekte, upotrebu statističkih softvera, upotrebu komunikacijske tehnologije za video-konferencije, elektronsku diseminaciju rezultata istraživanja, elektronsko prijavljivanje projekata, elektronsko deponovanje projekata, itd.

 

Telefon: 00387 33 253 208

Telefaks:00387 33 667 873

Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Kontakt: Armen Bukvić

 

   
© ALLROUNDER