Forma za prijavu na stranicu

   

Administrativna podrška

Details

Administrativna podrška

Namjena Administrativne podrške je da istraživačima i istraživačkim timovima pruži  pomoć u prikupljanju dokumantacije vezane za prijavu projekata, administrativno-finansijsku konstrukciju naučnoistraživačkih projekata, protokolisanje i registriranje projekata, planiranje prostora i vremena za edukacijske projekte, finansijsku konstrukciju komercijalnih projekata u edukacijskim centrima,itd.

Telefon: 00387 33 253 257

Telefaks:00387 33 667 873

Email:

Kontakt: Vesna Dervišević

 

   
© ALLROUNDER