Forma za prijavu na stranicu

   

Javni pozivi za sufinansiranje programa nauke u 2017. godini

Details

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, objavilo je dana, 8. 6. 2017. godine na internetskoj stranici http://mon.ks.gov.ba  na linku: http://mon.ks.gov.ba/aktuelno/novosti/javni-pozivi-za-sufinansiranje-programa-nauke Javne pozive za sufinansiranje programa nauke u 2017. godini sljedeće namjene:

  1. Javni poziv za sufinansiranje naučnoistraživačkih/umjetničkoistraživačkih i istraživačkorazvojnih projekata od posebnog interesa za Kanton Sarajevo u 2017. godini (Konkurs | Prijava)
  2. Javni poziv za sufinansiranje izdavanja naučnih časopisa u 2017. godini (Konkurs | Prijava)
  3. Javni poziv za sufinansiranje organiziranja naučnih skupova na području Kantona Sarajevo u 2017. godini (Konkurs | Prijava)
  4. Javni poziv za sufinansiranje izdavanja knjiga u 2017. godini (Konkurs | Prijava)
  5. Javni poziv za sufinansiranje objavljivanja naučnih radova u časopisima koji prate međunarodne referentne baze podataka u 2017. godini (Konkurs | Prijava)
  6. Javni poziv za sufinansiranje troškova izrade i odbrane doktorske disertacije u 2017. godini. (Konkurs | Prijava)
   
© ALLROUNDER