Forma za prijavu na stranicu

   

Konkurs za finansiranje/sufinansiranje naučnoistraživačkih i istraživačkorazvojnih projekata u Federaciji Bosne i Hercegovine u 2016. godini

Details

Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu

Centar za naučnoistraživački rad i stručne aktivnosti

 

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke objavilo je Konkurs za finansiranje/sufinansiranje naučnoistraživačkih i istraživačkorazvojnih projekata u Federaciji Bosne i Hercegovine u 2016. godini.

Pojedinosti o pravu prijave, kriterijima za raspodjelu sredstava te druge relevantne informacije u vezi s Konkursom dostupne su na internetskoj stranici Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke (www.fmon.gov.ba), odnosno na linku OVDJE, gdje je moguće preuzeti i zvanične prijavne obrasce. 

Prijave projekata u ime Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu realizirat će se preko Centra za naučnoistraživački rad i stručne aktivnosti, koji će aplikantima pružati potrebnu podršku.

Kako bi se procedura zvanične prijave projekata uspješno okončala do roka koji je postavilo Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke, odnosno Univerzitet u Sarajevu, rok za podnošenje prijava Centru za naučnoistraživački rad i stručne aktivnosti jeste 10. 6. 2016. godine u 10 sati.

Za potrebnu podršku te sve dodatne informacije možete se obratiti Centru za naučnoistraživački rad i stručne aktivnosti svaki radni dan u vremenu od 9 do 15 sati (soba br. 9), telefonski (033-253-224) ili putem elektronske pošte (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ).

Centar za naučnoistraživački rad i stručne aktivnosti

   
© ALLROUNDER