Forma za prijavu na stranicu

   

Obavještenje - Javni poziv za sufinansiranje programa nauke u 2016. godini Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo

Details

Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu

Centar za naučnoistraživački rad i stručne aktivnosti

 

Obavještenje

Javni poziv za sufinansiranje programa nauke u 2016. godini

Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo

 

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo objavilo je Javni poziv za sufinansiranje programa nauke u 2016. godini. Javni poziv odnosi se na programe i projekte sljedeće namjene:

  1. Sufinansiranje izdavanja knjiga i naučnih časopisa u 2015. i 2016. godini
  2. Sufinansiranje objavljivanja naučnih radova u časopisima koji prate međunarodne referentne baze podataka u 2015. i 2016. godini
  3. Sufinansiranje organiziranja naučnih skupova na području Kantona Sarajevo u 2016. godini
  4. Sufinansiranje naučnoistraživačkih i istraživačkorazvojnih projekata od posebnog interesa za Kanton Sarajevo u 2016. godini

Pojedinosti o pravu prijave, kriterijima za raspodjelu sredstava te druge relevantne informacije u vezi s Javnim pozivom dostupne su na internetskoj stranici Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo (http://mon.ks.gov.ba), odnosno na linku http://mon.ks.gov.ba/aktuelno/novosti/javni-poziv-za-sufinansiranje-programa-nauke-u-2016-godini, gdje je moguće preuzeti i zvanične prijavne obrasce.  

Prijave programa i projekata u ime Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu realizirat će se preko Centra za naučnoistraživački rad i stručne aktivnosti, koji će aplikantima pružati potrebnu podršku. Kako bi se procedura zvanične prijave programa i projekata uspješno okončala do roka koji je postavilo Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke, rok za podnošenje prijava Centru za naučnoistraživački rad i stručne aktivnosti jeste 2. 6. tekuće godine.

Za potrebnu podršku te sve dodatne informacije možete se obratiti Centru za naučnoistraživački rad i stručne aktivnosti svaki radni dan u vremenu od 9 do 15 sati (soba br. 9), telefonski (033-253-224) ili putem elektronske pošte (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ).

Centar za naučnoistraživački rad i stručne aktivnosti


1. Prijavni obrazac za sufinansiranje izdavanja knjiga i naučnih časopisa u 2015. i 2016. godini

1. Javni poziv za sufinansiranje izdavanja knjiga i naučnih časopisa u 2015. i 2016. godini

2. Prijavni obrazac za sufinansiranje objavljivanja naučnih radova u časopisima koji prate međunarodne referentne baze podataka u 2015. i 2016. godini

2. Javni poziv za sufinansiranje objavljivanja naučnih radova u časopisima koji prate međunarodne referentne baze podataka u 2015. i 2016. godini

3. Prijavni obrazac za sufinansiranje organiziranja naučnih skupova na području Kantona Sarajevo u 2016. godini

3. Javni poziv za sufinansiranje organiziranja naučnih skupova na području Kantona Sarajevo u 2016. godini

4. Prijavni obrazac za sufinansiranje naučnoistraživačkih i istraživačkorazvojnih projekata od posebnog interesa za Kanton Sarajevo u 2016. godini

4. Javni poziv za sufinansiranje naučnoistraživačkih i istraživačkorazvojnih projekata od posebnog interesa za Kanton Sarajevo u 2016. godini

   
© ALLROUNDER