Forma za prijavu na stranicu

   

Obavještenje o programima i projektima FMON za 2015. godinu

Details

Obavještenje

o programima i projektima

Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke za 2015. godinu

 

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke objavilo je (1) Javni poziv za odabir programa i projekata Transfera za finansiranje studentskog standarda koji će se su/finansirati iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine u 2015. godini te (2) Javni poziv zaodabir programa i projekata Transfera za implementaciju Bolonjskog procesa koji će se sufinansirati iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine u 2015. godini.

 

(1) Javni poziv za odabir programa i projekata Transfera za finansiranje studentskog standarda koji će se su/finansirati iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine u 2015. godini odnosi se programe i projekte sljedeće namjene:

1.      Podrška projektima studentskih organizacija, realizaciji domaćih i međunarodnih studentskih programa/projekata te sudjelovanju studenata u domaćim i međunarodnim studentskim programima/projektima:

1.1.   Podrška programima/projektima studentskih organizacija

1.2.   Podrška organizaciji domaćih i međunarodnih studentskih programa/projekata

1.3.   Podrška sudjelovanju studenata u domaćim i međunarodnim studentskim programima/projektima

2.      Pomoć bibliotekama visokoobrazovnih institucija u osiguranju dostupnosti udžbenika osnovne studentske literature za studijske programe

 

(2) Javni poziv zaodabir programa i projekata Transfera za implementaciju Bolonjskog procesa koji će se sufinansirati iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine u 2015. godini odnosi se programe i projekte sljedeće namjene:

1.      Sufinansiranje projekata internacionalizacije visokog obrazovanja u Federaciji BiH i projekata implementacije osiguranja kvaliteta

2.      Sufinansiranje projekata cjeloživotnog učenja na visokoškolskim ustanovama

3.      Podrška domaćim i međunarodnim projektima izgradnje društva znanja

 

Pojedinosti o pravu prijave, kriterijima za raspodjelu sredstava te druge relevantne informacije u vezi s oba javna poziva dostupne su na internetskoj stranici Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke (www.fmon.gov.ba), odnosno na linku http://www.fmon.gov.ba/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=51&Itemid=58, gdje je moguće preuzeti i zvanične prijavne obrasce.  

Prijave programa i projekata u ime Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu realizirat će se preko Centra za naučnoistraživački rad i stručne aktivnosti, koji će aplikantima pružati potrebnu podršku. Kako bi se procedura zvanične prijave programa i projekata uspješno okončala do roka koji je postavilo Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke, rok za podnošenje prijava Centru za naučnoistraživački rad i stručne aktivnosti jeste 15. juna tekuće godine.

Za potrebnu podršku te sve dodatne informacije možete se obratiti Centru za naučnoistraživački rad i stručne aktivnosti svaki radni dan u vremenu od 9 do 15 sati (soba br. 8 i 9), telefonski (033-253-290, 033-253-224) ili putem elektronske pošte (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ).

 

Napomena: Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke objavilo je i Javni poziv za finansiranje/sufinansiranje programa i projekata u oblasti nauke u 2015. godini, koji se, međutim, ne odnosi na javne visokoškolske ustanove u Federaciji Bosne i Hercegovine i njihove zaposlenike, pa tako ni na Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu  i njegove zaposlenike.

 

Centar za naučnoistraživački rad i stručne aktivnosti

   
© ALLROUNDER