Forma za prijavu na stranicu

   

Završen prvi ciklus seminara za nastavnike/ice i profesore/ice Bosanskog, hrvatskog i srpskog jezika i književnosti

Details

Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu
Centar za naučnoistraživački rad i stručne aktivnosti
Centar za bosanski, hrvatski i srpski jezik
 

Uz podršku Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke, Centar za bosanski, hrvatski i srpski jezik pri Centru za naučnoistraživački rad i stručne aktivnosti Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu od 26. do 28. januara 2015. godine organizirao je prvi ciklus seminara za nastavnike/ice i profesore/ice Bosanskog, hrvatskog i srpskog jezika i književnosti u osnovnim i srednjim školama na području Kantona Sarajevo (voditelji projekta: prof. dr. Amela Šehović i prof. dr. Sanjin Kodrić).

 

Galerija slika (26.01.2015.)

 

Predavanja u prvom ciklusu seminara održana su prema slijedećem rasporedu:
 

Prof. dr. Josip Baotić

Iz akcenatske problematike bosanskog,hrvatskog i srpskog jezika

Amfiteatar Filozofskog fakulteta, 26. 1. 2015,

9.00–12.00 sati

Prof. dr. Senahid Halilović

Sociolingvistička situacija u BiH

Amfiteatar Filozofskog fakulteta, 26. 1. 2015,

13.00–16.00 sati

Prof. dr. Sanjin Kodrić

Književnosti naroda BiH u interkulturalnom i interliterarnom kontekstu

Amfiteatar Filozofskog fakulteta, 27. 1. 2015,

9.00–12.00 sati
 

Prof. dr. Amela Šehović

Nove riječi iz engleskog jezika u bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku – ortografski problemi i sociolingvistički aspekti njihove upotrebe

Amfiteatar Filozofskog fakulteta, 27. 1. 2015,

13.00–16.00 sati

Doc. dr. Edina Murtić

Multimedijalnost u nastavi književnosti

Amfiteatar Filozofskog fakulteta, 28. 1. 2015,

9.00–12.00 sati

 

Galerija slika (27.01.2015.)

 

Drugi ciklus seminara održat će se krajem mjeseca augusta 2015. godine, a kao predavači će izlagati prof. dr. Hasnija Muratagić-Tuna, prof. dr. Ismail Palić, doc. dr. Halid Bulić i doc. dr. Bernisa Puriš.
 

Galerija slika (28.01.2015.)

 

Prof. dr. Amela Šehović

Voditeljica

Centra za bosanski, hrvatski i srpski jezik

 

Prof. dr. Sanjin Kodrić

Voditelj
Centra za naučnoistraživački rad i
stručne aktivnosti

 

   
© ALLROUNDER