Seminar za nastavnike/ice i profesore/ice Bosanskog, hrvatskog i srpskog jezika i književnosti u osnovnim i srednjim školama na području Kantona Sarajevo

Details
Published on Tuesday, 27 January 2015 09:07
Hits: 1085
Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu
Centar za naučnoistraživački rad i stručne aktivnosti

Centar za bosanski, hrvatski i srpski jezik

Uz podršku Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke, Centar za bosanski, hrvatski i srpski jezik pri Centru za naučnoistraživački rad i stručne aktivnosti Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu u mjesecu januaru 2015. godine organizira prvi ciklus seminara za nastavnike/ice i profesore/ice Bosanskog, hrvatskog i srpskog jezika i književnosti u osnovnim i srednjim školama na području Kantona Sarajevo (voditelji projekta: prof. dr. Amela Šehović i prof. dr. Sanjin Kodrić).

 

Rapored predavanja i detaljnije informacije možete preuzeti sa linka ispod.

Raspored predavanja