Forma za prijavu na stranicu

   

Obavještenje o aktivnostima projektne platforme Danube-INCO.NET

Details

Danube-INCO.NET projekta je platforma koju, unutar svoje strategije za dunavsku regiju, finansira Evropska unija, a cilj joj je naučnoistraživačka i akademska saradnja zemalja dunavskog riječnog sliva, uključujući i Bosnu i Hercegovinu. Između ostalog, projektna platforma nudi informacije o mogućnostima finansiranja naučnoistraživačkih i sl. projekata, naučnim konferencijama, saradnji u naučnim časopisima, programima naučnog i stručnog usavršavanja itd. Više informacija dostupno je na internetskoj stranici www.danube-inco.net.

 

Centar NIRSA

   
© ALLROUNDER