Forma za prijavu na stranicu

   

Javni pozivi za sufinansiranje programa nauke u 2017. godini

Details

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, objavilo je dana, 8. 6. 2017. godine na internetskoj stranici http://mon.ks.gov.ba  na linku: http://mon.ks.gov.ba/aktuelno/novosti/javni-pozivi-za-sufinansiranje-programa-nauke Javne pozive za sufinansiranje programa nauke u 2017. godini sljedeće namjene:

 1. Javni poziv za sufinansiranje naučnoistraživačkih/umjetničkoistraživačkih i istraživačkorazvojnih projekata od posebnog interesa za Kanton Sarajevo u 2017. godini (Konkurs | Prijava)
 2. Javni poziv za sufinansiranje izdavanja naučnih časopisa u 2017. godini (Konkurs | Prijava)
 3. Javni poziv za sufinansiranje organiziranja naučnih skupova na području Kantona Sarajevo u 2017. godini (Konkurs | Prijava)
 4. Javni poziv za sufinansiranje izdavanja knjiga u 2017. godini (Konkurs | Prijava)
 5. Javni poziv za sufinansiranje objavljivanja naučnih radova u časopisima koji prate međunarodne referentne baze podataka u 2017. godini (Konkurs | Prijava)
 6. Javni poziv za sufinansiranje troškova izrade i odbrane doktorske disertacije u 2017. godini. (Konkurs | Prijava)

Konkurs za finansiranje/sufinansiranje naučnoistraživačkih i istraživačkorazvojnih projekata u Federaciji Bosne i Hercegovine u 2016. godini

Details

Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu

Centar za naučnoistraživački rad i stručne aktivnosti

 

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke objavilo je Konkurs za finansiranje/sufinansiranje naučnoistraživačkih i istraživačkorazvojnih projekata u Federaciji Bosne i Hercegovine u 2016. godini.

Pojedinosti o pravu prijave, kriterijima za raspodjelu sredstava te druge relevantne informacije u vezi s Konkursom dostupne su na internetskoj stranici Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke (www.fmon.gov.ba), odnosno na linku OVDJE, gdje je moguće preuzeti i zvanične prijavne obrasce. 

Read more: Konkurs za finansiranje/sufinansiranje naučnoistraživačkih i istraživačkorazvojnih projekata u Federaciji Bosne i Hercegovine u 2016. godini

Obavještenje - Javni poziv za sufinansiranje programa nauke u 2016. godini Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo

Details

Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu

Centar za naučnoistraživački rad i stručne aktivnosti

 

Obavještenje

Javni poziv za sufinansiranje programa nauke u 2016. godini

Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo

 

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo objavilo je Javni poziv za sufinansiranje programa nauke u 2016. godini. Javni poziv odnosi se na programe i projekte sljedeće namjene:

 1. Sufinansiranje izdavanja knjiga i naučnih časopisa u 2015. i 2016. godini
 2. Sufinansiranje objavljivanja naučnih radova u časopisima koji prate međunarodne referentne baze podataka u 2015. i 2016. godini
 3. Sufinansiranje organiziranja naučnih skupova na području Kantona Sarajevo u 2016. godini
 4. Sufinansiranje naučnoistraživačkih i istraživačkorazvojnih projekata od posebnog interesa za Kanton Sarajevo u 2016. godini

  Read more: Obavještenje - Javni poziv za sufinansiranje programa nauke u 2016. godini Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo

Obavještenje o programima i projektima FMON za 2015. godinu

Details

Obavještenje

o programima i projektima

Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke za 2015. godinu

 

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke objavilo je (1) Javni poziv za odabir programa i projekata Transfera za finansiranje studentskog standarda koji će se su/finansirati iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine u 2015. godini te (2) Javni poziv zaodabir programa i projekata Transfera za implementaciju Bolonjskog procesa koji će se sufinansirati iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine u 2015. godini.

Read more: Obavještenje o programima i projektima FMON za 2015. godinu

Drugi bosanskohercegovački slavistički kongres (Sarajevo, 28–30. 5. 2015)

Details

Slavistički komitet u Bosni i Hercegovini u saradnji s Filozofskim fakultetom Univerziteta u Sarajevu organizira Drugi bosanskohercegovački slavistički kongres, koji će se održati od 28. do 30. 5. 2015.godine na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, a na kojem će učestvovati više od 260 učesnika – eminentnih slavista iz 23 zemlje svijeta.

Kongres predstavlja najveći i najznačajniji naučni skup u oblasti filologije, odnosno humanističkih nauka u Bosni i Hercegovini uopće, pri čemu njegovom organizacijom Slavistički komitet nastavlja četverogodišnja međunarodna slavistička okupljanja u Bosni i Hercegovini koja smo započeli Prvim bosanskohercegovačkim slavističkim kongresom, održanim od 26. do 28. 5. 2011. godine također na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, uz učešće više od 200 istaknutih slavista iz 20 država svijeta.

Program Kongresa može se preuzeti OVDJE.

 

Predsjednik Organizacionog odbora:

Prof. dr. Sanjin Kodrić, Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu

 

Organizacioni odbor:

Prof. dr. Senahid Halilović, Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu

Prof. dr. Sanjin Kodrić, Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu

Prof. dr. Perina Meić, Filozofski fakultet Sveučilišta u Mostaru

Završen prvi ciklus seminara za nastavnike/ice i profesore/ice Bosanskog, hrvatskog i srpskog jezika i književnosti

Details

Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu
Centar za naučnoistraživački rad i stručne aktivnosti
Centar za bosanski, hrvatski i srpski jezik
 

Uz podršku Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke, Centar za bosanski, hrvatski i srpski jezik pri Centru za naučnoistraživački rad i stručne aktivnosti Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu od 26. do 28. januara 2015. godine organizirao je prvi ciklus seminara za nastavnike/ice i profesore/ice Bosanskog, hrvatskog i srpskog jezika i književnosti u osnovnim i srednjim školama na području Kantona Sarajevo (voditelji projekta: prof. dr. Amela Šehović i prof. dr. Sanjin Kodrić).

Read more: Završen prvi ciklus seminara za nastavnike/ice i profesore/ice Bosanskog, hrvatskog i srpskog jezika i književnosti

Seminar za nastavnike/ice i profesore/ice Bosanskog, hrvatskog i srpskog jezika i književnosti u osnovnim i srednjim školama na području Kantona Sarajevo

Details
Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu
Centar za naučnoistraživački rad i stručne aktivnosti

Centar za bosanski, hrvatski i srpski jezik

Uz podršku Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke, Centar za bosanski, hrvatski i srpski jezik pri Centru za naučnoistraživački rad i stručne aktivnosti Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu u mjesecu januaru 2015. godine organizira prvi ciklus seminara za nastavnike/ice i profesore/ice Bosanskog, hrvatskog i srpskog jezika i književnosti u osnovnim i srednjim školama na području Kantona Sarajevo (voditelji projekta: prof. dr. Amela Šehović i prof. dr. Sanjin Kodrić).

 

Rapored predavanja i detaljnije informacije možete preuzeti sa linka ispod.

Raspored predavanja

   
© ALLROUNDER